Magyar English Deutsch

Pályázati felhívás kódja: VP6-19.2.1.-1-8.1.2-17 - Bakonyi mikrovállalkozások fejlesztése
A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Projekt azonosítója: 3363077476

A kedvezményezett neve: Zirci Építő Kft. - 8420 Zirc, Három-hegyi utca 2.

A fejlesztés tárgya, célja: Innovatív eszközbeszerzés a Zirci Építő Kft-nél

A szerzdött támogatás összege: 9 999 994 Ft

A projekt összköltsége: 16 666 661 Ft

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A Zirci Építő Kft. 2010-ben alakult vállalkozás. Egyedüli tulajdonosa és vezetője korábbi munkahelyi tapasztalatai és képzettsége alapján indította a mélyépítési tevékenységet végző céget. A vállalkozás fő tevékenységi körében mélyépítési feladatok szerepelnek, ennek keretében közművek, utak, járdák építése történik.

Projektünk keretében olyan innovatív, a vállalkozásnál korábban rendelkezésre nem álló eszközcsomagot szerez be, mely hozzá tud járulni a versenyképesség javításához, tevékenységi kör bővítéséhez. Ehhez kapcsolódó innovatív marketing tevékenység a facebook kampány lefolytatása lesz.

A projekt keretében beszerzésre kerül egy kompresszorból és talajfúró rakétákból álló eszközcsomag, mely segítségével bontás nélkül van lehetőség utak, járdák alatti átfúrásokra, melyekkel közmű bekötéseket, kialakításokat lehet gyorsan, korszerűen végezni.

A projekt másik részét egy professzionális geodéziai műszer jelenti: a zöldmezős területeken a precíz munkavégzés feltétele a helyszín pontos bemérése. Korábban ehhez geodéta bevonására volt szükség, mely miatt a rendelkezésre álló kapacitások korlátozottsága, a többszöri bemérés ismétlődő költsége jelentősen lassította és drágította a munkát. A projektben beszerzendő műszerek (antenna és vezérlő) segítségével a külső szakember bevonásának mennyisége jelentősen csökken, hiszen cégen belül, saját kapacitásban el tudjuk végezni ezzel a helyszín cm-pontos bemérését, valamint a munkavégzést folyamatosan ellenőrizve a lehetőség szerint legnagyobb pontosságot tudjuk elérni. Ezen eszköz gyorsítja, és olcsóbbá teszi a munkát, ezért jelentősen hozzájárul a vállalkozásunk versenyképességének javításához.

Vállalkozásom együttmőködik az „A Bakonyért VA. Egyesülettel”.

Az egyesület tevékenységéről, támogatási lehetőségeiről információ elérhető: https://www.abakonyert.hu/

A projekt tervezett befejezési dátuma : 2023. 08. 31.

 

Gyakornok foglalkoztatása a Zirci Építő Kft-nél

Vállalkozásunk a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázati felhíváson sikerrel szerepelt, mely eredményeként a tevékenységhez kapcsolódóan egy fő gyakornok foglalkoztatására nyílik lehetőség.

Kedvezményezett neve: ZIRCI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatás összege: 3 278 025 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalma

Vállalkozásunk fő tevékenységi körében mélyépítési feladatok szerepelnek, ennek keretében közművek, utak, járdák építése történik. A vállalkozás folyamatosan, dinamikusan fejlődött az elmúlt több mint 7 éves működése során: minden évben növekedett a saját tőke, a nettó árbevétel, pozitív az eredmény. A további fejlődés már látszik, számos megbízás várható a következő években.

Mint minden építőipari vállalkozásnál, a Zirci Építő Kft-nél is fontos a megfelelően képzett, tartósan a vállalkozásánál maradó munkaerő biztosítása.

Jelen projektünk célja, hogy a növekvő igényeknek, fokozódó érdeklődésnek meg tudjunk felelni a bővülő statisztikai létszám segítésével, azaz a versenyképesség megtartása és fokozása érdekében szükséges a létszám bővítése. A nagyobb munkavállalói létszámmal egyrészről fel tudunk készülni a közeli jövőben várható megrendelői igényekre,

Jelen projekt keretében célunk a fentiek érdekében 1 fő gyakornok  foglalkoztatása, valamint a foglalkoztatásához kapcsolódóan szükséges alapvető eszköz beszerzése.  Foglalkoztatására a projekt tervezett kezdőnapjától, 2017. 10. 16-tól kerül sor, a támogatott foglalkoztatás 9 hónap időtartamú, 2018. 07. 16. napig tart; ezt követően kezdődik a 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatás, melyet követően a piaci igények alapján további folyamatos munkahelyet fog a vállalkozás biztosítani a gyakornoki programban részt vett munkavállaló számára.

A projekt keretében a cég ügyvezetője látja el a vállalati gyakornoki kapcsolattartói feladatkört, ennek keretében felelős a foglalkoztatott gyakornokok feladatmeghatározásában, képzési tevékenységében, illetve minden, a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kérdésben. Feladatkörébe fog tartozni a gyakornok folyamatos teljesítmény értékelése is.

A projektben egy eszköz beszerzését is tervezzük: egy olyan vízszintes tengelyű, robbanómotoros földfúrógép megvásárlása is a projekt része, mellyel a közműépítések során jelentős földmunkát és helyreállítást lehet megtakarítani azáltal, hogy ennek segítségével a gép részét képező különböző átmérőjű fúrókkal ásás helyett lehetőség van utak, járdák alatti átfúrással a kábelek, csővezetékek átvezetésére. A beszerzendő eszköz használatára a projekt keretében felvett gyakornokot fogjuk kiképezni, és ez lesz az egyik feladatköre a munkája során

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 07. 16.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02428

Minden jog fenntartva! © 2014 Zirci Építő Kft.
Az oldalt készítette a Navila-net Grafika és a Kurtus Software
www.weboldalrendeles.hu

#36888